הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, טרוריסטים יהודים, פעולות ציוניות ופעולות הלח"י בארה"ב, Jewish Terrorists, Zionist Activities and Lehi Activities in U.S.

28.06.1947 - 16.09.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 195

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61757
התכתבות ודו"חות על בריחת אסירים יהודים ממחנה ההגליה באריתריאה;
התכתבות של שגרירות בריטניה בוושינגטון על עליה בלתי ליגאלית
הנתמכת ע"י הליגה האמריקאית למען א"י חופשית וגופים אחרים.
(העתקים מצולמים)