הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, טרוריסטים יהודים, מ. זליגמן, פעילות ציונית בסין ובארה"ב , Jewish Terrorists Max Seligman, Zionist Activities in China & USA

07.05.1947 - 10.06.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 193

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61755
דו"חות על בריחת אסירים יהודים מהמחנה באריתריאה, החיפושים ובקשה
להסגרתם מאדיס-אבבה; דו"ח על פעילות מקס זליגמן, עורך דינו של
דב גרונר; דו"ח על הפגנת מחאה בסין נגד הוצאתם להורג של גרונר,
אלקחי, קשאני ודרזנר; דו"ח על אסיפת זכרון בדטרויט לדב גרונר
ועולי הגרדום האחרים.
(העתקים מצולמים)