הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מדיניות בריטניה, טרוריסטים יהודים, מקס זליגמן, דו"חות, ,British Policy, Jewish Terrorism, Max Seligman, Reports

18.04.1947 - 23.05.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 192

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61754
דו"חות על בריחתם של חמישה אסירים, וביניהם אריה בן-אליעזר ויצחק
יזרניצקי (שמיר), ממחנה אריתריאה. בקשה להסגרתם מאדיס-אבבה; דו"ח
על פעילותו של מקס זליגמן, עורך דינו של דב גרונר; דו"חות על
פעילות מחאה נגד הוצאתו להורג של דב גרונר; הצהרה של מרדכי אלקחי
על יחס הבריטים לאסירים יהודיים; דו"חות על תעמולה יהודית נגד
מדיניות בריטניה והצבת כוחות צבא בריטיים בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)