הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, אצ"ל בגרמניה, פעילות ציונית בארה"ב ובריחת טרוריסטים יהודים , Etzel in Germany, Zionist Activity in U.S. and Escape of Jewish Terrorists

24.04.1947 - 17.05.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 191

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61753
התכתבות ודו"חות של משרד החוץ ונציגות בריטניה באריתריאה על
בריחתם מהמחנה באסמרה של אריה בן-אליעזר ויצחק יזרניצקי (שמיר);
דו"חות משרד החוץ על פעילות מוסווית של האצ"ל באיזורים שבשליטה
אמריקאית בגרמניה ובאוסטריה; דו"ח משגרירות בריטניה בוושינגטון
על הפגנה של קיצונים יהודים בעקבות הוצאתו להורג של דב גרונר.
(העתקים מצולמים)