הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פיצוץ שגרירות בריטניה ברומא, התכתבות ודו"חות Bombing of British Embassy in Rome, Reports and Correspondence

01.09.1946 - 31.12.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 189

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/160786-14011
התכתבות ודו"חות של שגרירות בריטניה ברומא, משרד החוץ הבריטי
ומחלקת המדינה האמריקאית בעקבות פיצוץ שגרירות בריטניה ברומא ע"י
האצ"ל ועל מהלך החקירה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח