הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מגורשים יהודים באריתריאה, התכתבות Jewish Exiles in Eritrea, Correspondence

07.05.1946 - 04.07.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 186

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52579
התכתבות של הנציב העליון לא"י ומשרד החוץ על שניים מגולי אפריקה-
אריה בן-אליעזר ובנימין גמפנר.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח