הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מגורשים יהודיים באריתריאה, דו"חות והתכתבות Jewish Exiles in Eritrea, Reports and Correspondence

08.01.1946 - 07.03.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 185

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52578
דו"חות והתכתבות של הנציב העליון לארץ ישראל ומשרד החוץ על תנאי
החיים של הגולים במחנה אריתריאה ועל התפרצויות ומהומות במחנה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח