הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות הליגה האמריקאית לא"י חופשית ועניינים יהודיים בארה"ב, מכתבים Activities of American League for a Free Palestine and Jewish Affairs in U.S., Letters

28.11.1946 - 11.12.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 184

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

371/52571 FO
התכתבות משרד החוץ על פעילות הליגה האמריקאית למען א"י החופשית
ועל פעילותו של ג'והן סמרטנקו במסגרת זו; תזכיר משגרירות בריטניה
בוושינגטון על מצב היהודים בארה"ב, פעילות הגופים הציוניים והלא-
ציוניים, יחסי הגופים הציוניים והממשל האמריקאי, יחסי הציוניים
ובריטניה, עמדת ארה"ב בשאלת ארץ ישראל, פעילות לאומית-ערבית
בארה"ב.
(העתקים מצולמים)