הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות ציונית בארה"ב ובצרפת, התכתבות, Zionist Activities in USA and France Correspondence

04.02.1946 - 20.03.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 182

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52568
התכתבות של שגרירויות בריטניה בוושינגטון ובניו יורק למשרד החוץ
על הקמת סניף בית"ר בארה"ב, המבנה הארגוני, מטרות, עמדות בנושאים
שונים ופעילות הארגון בארץ ישראל; מכתב מהצ"ח בצרפת לגבי הוועדה
האנגלו-אמריקאית החוקרת את בעיית ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)