הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל והצהרות נגד-טרור, דו"חות FO 371/52563, Terrorist Activities in Palestine & Anti-Terrorist Declarations

17.10.1946 - 17.12.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 181

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52563
מאמר מה- Liberty על נתן פרידמן-ילין והלח"י (12/10/1946); דו"חות
שבועיים של הבולשת הבריטית בארץ ישראל על פעולות טרור בא"י;
דו"חות של הנציב העליון לא"י על הצהרות של הוועד הלאומי והסוכנות
היהודית נגד נקיטה באמצעי טרור במסגרת המאבק בבריטים.
(העתקים מצולמים)