הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גזרי דין מוות לטרוריסטים יהודים, בקשות חנינה Death Penalty Verdicts for Jewish Terrorists, Appeals

21.08.1946 - 29.08.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 177

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52555
בקשות חנינה מנחום גולדמן וסטפן וייס למען 18 אנשי לח"י שנתפסו
בהתקפה על בתי המלאכה של הרכבות בחיפה ונידונו למוות. הודעה על
המתקת גזרי הדין.
(העתקים מצולמים)