הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, גזרי דין מוות לטרוריסטים יהודים, דו"חות Death Penalty Verdicts for Jewish Terrorists, Reports

18.08.1946 - 21.08.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 176

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52553
דו"חות מוושינגטון ומירושלים למשרד החוץ על גזרי דין מוות שנפסקו
ל-18 חברי לח"י בעקבות התקפתם על בתי המלאכה של הרכבות בחיפה.
(העתקים מצולמים)