הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח וטרור בארץ ישראל, התכתבות Hatzach (New Zionist Organization) and Terrorism in Palestine, Correspondence

08.08.1945 - 04.09.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 166

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/45939
התכתבות של משרד החוץ לגבי פעילותו של אלברט סטרסלסקי נציג הצ"ח
במצרים וגירושו מהמדינה בגלל חשד לקשר עם קבוצות טרור.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח