הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מגורשים יהודים באריתריאה ובסודן, התכתבות, Jewish Exiles in Eritrea and Sudan, Correspondence

01.01.1945 - 31.12.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 163

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/45411
התכתבות בעקבות חנינה גורפת שנתן הנציב העליון לא"י ל-193 אסירים
לרגל נצחון בנות הברית במלחמה באירופה; התכתבות משרד החוץ בעניין
מברק מהליגה הבינלאומית לזכויות האדם בניו יורק על גירוש אסירים
יהודים לסודן.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח