הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות ציוניות בארה"ב, הצהרה לעיתונות והתכתבות, Zionist Activities in U.S., Statement to Press and Correspondence

01.01.1945 - 31.03.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 161

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/45398
הצהרה לעיתונות מטעם הצ"ח בארה"ב והתכתבות של משרד החוץ בעניין
משפטם של המתנקשים בחיי הלורד מוין והשלכות פוליטיות של המקרה;
מברק מהליגה האמריקאית למען א"י חופשית למשרד המושבות בבקשה
למידע על קנה מדה משוער של העליה לארץ בעתיד.
(העתקים מצולמים)