הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, טרור, ערי ז'בוטינסקי ושאלת א"י, התכתבות ודו"חות Terrorism, Eri Jabotinsky and the Palestine Question, Reports & Correspondence

01.01.1944 - 28.02.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 153

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/45376
מכתב מחיים וייצמן לר"מ בריטניה בעניין במאבק בטרור היהודי בא"י;
התכתבות ודו"חות משרד החוץ על פעילות ערי ז'בוטינסקי בטורקיה;
התכתבות בין השר הממונה לענייני המזה"ת, רה"מ ושר החוץ על דיון
עם חיים ויצמן בעניין ארץ ישראל, פעולות טרור, תכנית החלוקה
ותכנית למפגש עם סטאלין.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח