הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ועד למען צבא עברי וסניף הצ"ח במצרים, דו"חות והתכתבות , Committee for a Jewish Army (Egypt branch), Reports and Correspondence

01.01.1944 - 31.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 148

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/40146/628
דו"חות והתכתבות של משרד החוץ על פעולות הוועד למען צבא עברי ועל
גיוס לבריגדה היהודית; התכתבות על פעולות הסניף במצרים של הצ"ח.
(העתקים מצולמים)