ההתיישבות של התנועה הלאומית בשנים 1977-1939

סימול הספר : ביתר- 222

שם מחבר הספר: גראור מינה
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שנת ההוצאה העברית: תשנז
שפה: עברית
הערות: מפתח שמות ומקומות

תוכן

תעוד נסיונות ההתישבות של בית"ר והתנועה הלאומית בין השנים
1977-1939, שורשי רעיון התישבות התנועה הלאומית בתפיסתו של
זאב ז'בוטינסקי, הויכוח האידיאולוגי שליווה את הקמת הנקודות.
שלבי הקמת הישובים, הקמת פלוגות הגיוס של בית"ר ונסיונותיהם
בהתישבות. קבוצת 'מנורה', תל-צור, שארית הפליטה ופלוגות התיישבות
גרעין 'ווג'בוד' - משמר הירדן, גרעין 'מרגולין' - הקמת נורדיה.
מוסדות עזר, יחסים עם הסוכנות. מפת ההתישבות הלאומית עד 1977.