הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח בדרום אפריקה, מברק , Hatzach (New Zionist Organization) in South Africa, Telegram

15.07.1944 - 15.07.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 147

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/40144/628
מברק של הצ"ח בדרום אפריקה לוועד למען הקמת צבא עברי בדבר ברעיון
להקים פלוגות יהודיות צבאיות לוחמות.
(העתקים מצולמים)

15.7.44: Cable sent by the NZO of Soyth Africa to the CFJA
concerning the formation of a Jewish Army.