הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל והצ"ח בדרום אפריקה, התכתבות , Terrorist Activities in Palestine & Hatzach (New Zionist Organization) South Africa, Correspondence

01.01.1944 - 31.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 146

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/40141/405
סקירה על תנועת בית"ר בצפון אפריקה, שהוכנה ע"י שגרירות צרפת
במצרים; מכתב השגרירות הבריטית בקאהיר על הפצת עיתון מחתרתי בשם
ועל שיתוף פעולה בין הטרוריסטים 'Front de Combat Hebreu'
היהודיים בארץ ישראל והשלטונות הצרפתיים בסוריה ובלבנון; דו"ח
סודי על תוכן מכתב של הצ"ח בדרום אפריקה אל ד"ר אלטמן בירושלים,
נפתח ע"י הצנזורה הבריטית בארץ.
(העתקים מצולמים)