הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, צעדי הממשל הבריטי נגד הטרור בארץ, תזכיר, דו"חות ודיונים, Measures by British Administration in Palestine against Terrorism, Memorandum, Reports, Discussions

01.11.1944 - 31.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 145

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/40138
תזכיר של שרי המלחמה והמושבות של בריטניה על שימוש בגז מדמיע
בפיזור התפרעויות בארץ ישראל; דו"חות ודיוני פרלמנט על פעולות
הטרור של האצ"ל והלח"י בארץ ישראל ועל תגובות וצעדי הממשל הבריטי
כלפיהם.
(העתקים מצולמים)