הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, דו"חות והתכתבות Terrorist Activities in Palestine, Reports and Correspondence

29.05.1944 - 08.08.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 139

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/40126
דו"חות חשאיים בריטיים על תפיסת נשק בירושלים; הודעה חשאית על
פסק דין מוות לרפאל לוין-בירנבאום (מתתיהו שמואלביץ) והמתקת
דינו; התכתבות של ירמיהו הלפרן, נציג הוועד למען צבא עברי, בענין
מעצרו של אריה בן-אליעזר.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח