הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות ציונית בארה"ב, צבא עברי, ישובים יהודים בא"י ותכנית החלוקה, דו"חות , Zionist Activities in U.S., Jewish Army, Jewish Settlements in Palestine and Partition Plan, Reports.

01.10.1943 - 30.11.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 134

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

FO 371/35040
דו"חות על הפעילות הרוויזיוניסטית בארה"ב, מצורפים פרסומים של
ועד החירום להצלת יהודי אירופה; תזכיר של קבינט המלחמה בעניין
האפשרות ליישב יהודים לאחר סיום המלחמה באריתריאה, בלוב ובשטחים
נוספים שהיו בשליטה איטלקית; תזכירים של שר המושבות בעניין תכנית
חלוקת ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)