הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, יהודים בארה"ב, המצב בא"י, מכתב ודו"חות, Jews in USA and Situation in Palestine, Letter and Reports

01.07.1943 - 31.07.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 132

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35036
מכתב לשר החוץ הבריטי אנטוני עדן משגרירות בריטניה בוושינגטון על
ההתפתחויות הפוליטיות העיקריות בקהילה היהודית בארה"ב ועל פעילות
גופים יהודיים ציוניים ולא-ציוניים; דו"חות משרד החוץ על המצב
הפוליטי-מדיני בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)