הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הקמת צבא עברי, הצ"ח ועליה ב' מכתב ומאמרים Formation of Jewish Army, Hatzach New Zionist Organization and Illegal Immigration, Letter and Articles

01.03.1943 - 30.04.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 129

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

FO 371/35033/87
התכתבות בעקבות מאמר ב'ג'ואיש פרונטייר' על פעילות הוועד האנגלו-
אמריקאי למען הקמת צבא עברי וחידוש פעילות הגדודים ממלחמת העולם
הראשונה; מכתב משגרירות בריטניה בוושינגטון בעניין עליה יהודית
לא"י ועמדת שלטונות ארה"ב כלפי הבעיה; מאמר על הצ"ח ועל מטרותיו
ותכניותיו הפוליטיות; מכתב לר"מ בריטניה מחיים וייצמן על עמדות
ההסתדרות הציונית ביחס למדיניות הבריטים בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)