'הגנה ב': 1931 - 1937, צומת דרכים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 216

שם המחבר: ביתן גלית
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירת תקופה בת שש שנים בה פרש אברהם תהומי בראש קבוצת חברים
מ'ההגנה' והקים את ארגון 'הגנה ב'. נוספו לקבוצה חברי בית"ר
והתנועה הרוויזיוניסטית בראשם עמד זאב ז'בוטינסקי. השפעת רצח
חיים ארלוזרוב על ארגון 'הגנה ב' וחברי 'ברית בריונים' וביניהם:
אב"א אחימאיר, אורי צבי גרינברג, י.ה. ייבין.
הקמת הוועד המפקח לארגון הרכבו: מאיר ברלין, יהושע ספורסקי, פרץ
ברנשטיין, מאיר גרוסמן, זאב ז'בוטינסקי ואליהו בן-חורין.
יחס ז'בוטינסקי וחברי בית"ר למדיניות ההבלגה. מערכת היחסים בתוך
הארגון בין קבוצת תהומי לבין חברי בית"ר ביניהם ערי ז'בוטינסקי.
עמדת זאב ז'בוטינסקי ותהומי לאיחוד עם ההגנה, הסכם פאריס והקמת
האצ"ל.