מכתב זאב ז'בוטינסקי - פאריס, אל לובוצקי בנימין - תל אביב

מספר האגרת : 3016

סימול התיק: א 1 - 2/ 26/ 1
קישור לשם התיק: ז'בוטינסקי זאב, מכתבים אל שונים תיק א' (1/1/1936-18/3/1936) תיק ב' (20/3/1936-20/5/1936) תיק ג' (21/5/1936-29/6/1936)
מחבר האגרת: ז'בוטינסקי זאב
שם הנמען : לובוצקי בנימין
תאריך האגרת: 15/02/1936
צורת כתיבת האגרת: מכונת-כתיבה
מקור/צילום : מקור

קבצים מצורפים

files\א1_1_26_2\3016.pdf הורדת קובץ

תוכן

אל בנימין לובוצקי, תל אביב
פאריס, 15 בפברואר 1936 עברית/1
פאריס, 15 בפברואר 1936
סודי
אדון לובוצקי היקר,
מר רוטנברג/2 'ימריא' מחר לארץ דרך ברינדיזי באווירון. הוא הבטיחני שיקבל לריאיון את אדוני ואת מר ילין,/3 על דבר זכויות העבודה של הסתדרות העובדים הלאומית./4
מכתבכם המוקדש לעניין הזה הגיעני בלונדון לפני שבוע./5 כתבתי לר',/6 אתמול דיברתי אתו בלונדון על ידי הטלפון, היום כאן פה אל פה. הוא מסכים בלי כל הגבלות, עד כמה שידוע לי מעצם דבריו, כי יש לעובד לאומי זכות לקבל עבודה מבלי לעבור דרך לשכות ההסתדרות הכללית. תמוה תמה לתשובת מר בוניאק/7 ששלחתם לי (לדאבוני שכחתי את ההעתקה בלונדון, אבל סיפרתי לו את התוכן בדיוק).
מצד אחר, חוששני כי יגיד לכם (ובטח גם יביא נימוקים לכם) שברגע זה, באופן מעשי אי אפשר לו לקבל פועלים חדשים. על זה אמרתי לו, כי לפי דעתי אין איש תובע ממנו שיפטר פועלים בכדי לפנות מקום לפועלי הסתדרותנו;/8 אבל דרוש קודם כול אישור העיקרון (שהוא עצמו קורא לו равнопpавие еврeев),/9 וביטול מכתבו של בוניאק.
על עניינים אחרים אכתוב לו בעוד ימים או תכתוב הג' ז',/10 שהלוא בכדי להתייעץ אתה באתי הנה.
אדוני וילין צריכים לפנות לר' במכתב, כעבור 4-3 ימים אחרי בואו ארצה. תזכירו במכתב את מכתבי.

שלו, ו' ז'
הערות:
1 בכתב לטיני.
2 פנחס רוטנברג (איגרת אל צ'לנוב 18.12.1914 , הערה 2).
3 יצחק אליעזר ילין, קצין קומיסריון בית"ר בארץ ישראל והמזכיר הראשי שלו.
4 דהיינו זכויות חברי הסתדרות העובדים הלאומית להתקבל לעבודה בחברת החשמל, שלא באמצעות לשכות העבודה של הסתדרות העובדים הכללית (ראה איגרת אל לובוצקי 16.3.1936 ).
5 המכתב לא נמצא.
6
לרוטנברג. המכתב המוזכר כאן לא נמצא.
7 Buniak
- זהותו המלאה לא נתחוורה, אולם על פי תוכן המברק הוא נמנה עם עובדי חברת החשמל והיה ממונה על כוח האדם.
8 לפועלים המשתייכים להסתדרות העובדים הלאומית.
9 רוסית: יהודים שווי-זכויות.
10 הגברת ז'בוטינסקי.