תנועת בית"ר בארץ ישראל והידיעות על השואה

סימול הספר : ביתר- 99

שם מחבר הספר: שטיין-אשכנזי אסתר
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1996
שפה: עברית
הערות: תדפיס מתוך כיוונים, מס' 10(47), דצמבר 1996.

תוכן

המאמר בוחן את ההשפעות והתגובות של חברי בית"ר בארץ ישראל והישוב
בארץ לידיעות בדבר השמדת יהודי אירופה. יחס מנחם בגין להשמדת
יהודי אירופה ועמדתו בדבר הגורמים שהביאו להשמדה. עמדת מנחם בגין
כלפי השלטון הבריטי בארץ ישראל והצעותיו לדרכי פעולה להקמת מדינה