הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ארגונים צבאיים בלתי ליגאלים בארץ ישראל, דו"חות, Illegal Jewish Military Organizations in Palestine, Correspondence

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 103

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/23251
דו"חות הנציב העליון לא"י למשרדי החוץ והמושבות על פעילות צבאית
יהודית בלתי ליגאלית בארץ ישראל; דו"חות והתכתבות על מאסרם
ומשפטם של מ"ג חברי ה'הגנה'.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח