הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מתנדבים יהודיים לשירות פעיל, התכתבות Jewish Volunteers for Active Service in Near East, Correspondence

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 102

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/23250
התכתבות משרד החוץ בעניין הצעה של קולונל פטרסון לגייס מתנדבים
אמריקאים לשירות עם כוחות הברית. דחיית ההצעה מחוסר אפשרות לגייס
מתנדבים ממדינה נייטרלית; התכתבות ודיווחים על התנדבות יהודים,
מארץ ישראל ומחוצה לה, לשירות פעיל בצבא הבריטי במזרח הקרוב.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח