הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות אצ"ל בחו"ל ועליה ב', התכתבות ודו"ח Etzel Activities Abroad and Illegal Immigration, Correspondence and Report

01.01.1939 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 97

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/23239
התכתבות של משרד החוץ בעניין פעילות הסברה של האצ"ל בחו"ל; דו"ח
של הקונסוליה הבריטית ברומניה בעניין עמדת יהודי רומניה בנוגע
לשאלת ארץ ישראל וכן לגבי עליה בלתי ליגאלית לא"י דרך רומניה.
(העתקים מצולמים)