הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עמדת יהדות פולין, מכתבים, דו"חות, מאמר, Attitude of Polish Jewry toward Palestine, Letters, Reports, Article

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 88

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21884
דו"חות של משרד החוץ על מפגשים עם אישים משגרירות פולין בלונדון
על עליה יהודית מפולין לארץ ישראל; מכתב של נשיא הצ"ח בפולין
לשגרירות בריטניה בוורשה לגבי שאלת ארץ ישראל ובפרט ביחס לאסירים
יהודיים בכלא עכו; מכתב מהנציב העליון לא"י למשרד החוץ בעניין
מעצרו של בנימין לובוצקי ושחרורו בתנאי שיעזוב את הארץ; מאמר
מ- 'Le Moment' על הצהרה של זאב ז'בוטינסקי בעניין בעיית א"י.
(העתקים מצולמים)