הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תגובות ומחאות בעניין חלוקת ארץ ישראל, מכתבים . Hatzach (New Zionist Organization) Resolutions in Belgium & Poland & Reports by the British Embassy

01.01.1938 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 87

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21883
מכתב והחלטות של הצ"ח בבלגיה בעניין שאלת ארץ ישראל; מכתב למשרד
החוץ הבריטי משגרירות בריטניה בוורשה בעניין התעניינות גוברת
בקרב יהודי פולין הנעשה בארץ ישראל, וכן החלטות שהתקבלו ע"י הצ"ח
בפולין; מכתבים משגרירות בריטניה בוושינגטון לגבי עמדתו של נשיא
ארה"ב -רוזוולט- בעניין ארץ ישראל והעליה היהודית מציג תוכנית
שתשאיר את כמות הערבים במצב סטטי ותאפשר עליה יהודית לארץ.
(העתקים מצולמים)