הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח הולנד, מכתב Hatzach (New Zionist Organization) Holland, Letter

01.10.1938 - 01.10.1938

סימול התיק : כ 20 ב - 86

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/21882
מכתב מהצ"ח בהולנד לר"מ בריטניה צ'מברליין על תנאי החיים של
היהודים בארצות הכיבוש הנאצי.
(העתקים מצולמים)