נסים כהן, משה ברקוביץ (?) - מחנה המעצר אסמרה, ברקע מרפסת.

סימול התצלום : תצ- 8254

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 01/11/1946
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח