הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מדינה יהודית ועליה של יהודי פולין לארץ ישראל, התכתבות The Jewish State and Immigration by Polish Jews to Palestine, Correspondence

01.01.1936 - 31.12.1939

סימול התיק : כ 20 ב - 60

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/20025
מכתב לשגרירות בריטניה במינכן לגבי עמדת הצה"ר בגרמניה להגבלות
העליה היהודית לארץ ישראל; תיאור שיחה עם שגריר פולין בעניין
עמדת יהדות פולין ביחס למדיניות בריטניה בארץ ישראל; מכתב המתאר
תוכנית עשור לארץ ישראל מטעם הצ"ח; התכתבות בעקבות תוכנית זו;
דיון במשמעות הצהרות שנתן לויד ג'ורג' בוועידת שעסקה בשאלת ארץ
ישראל בשנת 1921.
(העתקים מצולמים)