הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, קונגרס היסוד של הצ"ח בווינה, התכתבות, Hatzach (New Zionist Organization) Founding Congress in Vienna, Correspondence

01.07.1935 - 30.09.1935

סימול התיק : כ 20 ב - 53

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/18964
התכתבות של משרד החוץ בענין קונגרס היסוד של ההסתדרות הציונית
החדשה (הצ"ח) שיתקיים בווינה בין התאריכים 7-14/9/1935.
(העתקים מצולמים)