יובל העשור: חוברת סיכום לעשר שנות פעולה של קופת חולים לעובדים לאומיים בארץ-ישראל תרצ"ג-תש"ד 1943-1933

סימול הספר : העל- 1/ 2

שם מחבר הספר: שוסטק, אליעזר, עורך
מוציא לאור: מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1943
שנת ההוצאה העברית: תשד
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: עברית

תוכן

סיכום 10 שנות פעילות של קופת חולים לעובדים לאומיים בארץ ישראל
1943-1933. מאמרים של: יצחק גוריון - פעמי בראשית; יוסף פעמוני -
מהותה של קופת חולים לאומית; א. שוסטק - התביעה לבטחון סוציאלי
ביישוב; ש. שיכמן - יעודה של קופת חולים לעובדים לאומיים; מ.
פינברון - קופת חולים לעובדים לאומיים מה היא?; ד. דויטש - הנוער
הבריא ותחית העם; ה. וולנשטין - הרעיון של קופת חולים והגשמתו
בארץ. סקירת תולדות הקמת קופת חולים לעובדים לאומיים. ברכות
ליובל העשור של קופת חולים לעובדים לאומיים. סקירת הועידה הארצית
של קופת חולים לעובדים לאומיים ירושלים 5/1943, הפעילות בסניפים
תקנות קופת חולים.