הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב' ומדיניות בריטניה בארץ ישראל, התכתבות, דו"חות Aliyah Bet (Illegal Immigration) and British Policy in Palestine, Correspondence and Reports

01.01.1934 - 31.12.1934

סימול התיק : כ 20 ב - 48

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/17876
התכתבות, דו"חות, הצהרות, דיוני פרלמנט וכו' על מדיניות בריטניה
בארץ ישראל ועל עליה בלתי ליגאלית; מכתבים על ביקורו של וייצמן
ברומא ושיחתו עם מוסוליני בענין בית לאומי יהודי בארץ ישראל;
הנחיות לנקיטת צעדים מיוחדים למניעת עליה בלתי ליגאלית לארץ.
(העתקים מצולמים)