תפיסת יחסי העבודה בהגותו של זאב ז'בוטינסקי ובתנועת החרות עד 1977.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 214

שם המחבר: פרץ יאיר
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בעבודה זו נבחנת עמדת ז'בוטינסקי ותנועת החרות בתחום יחסי
העבודה מגישות חוקרים מרכזיים כגון: שלמה אבינרי, יונתן שפירא
רפאלה בילסקי בן-חור, יעקב שביט ובנימין אבניאל.
תנועת חרות נבחנת ע"י תפיסותיהם של יוחנן בדר כמייצג של המגמה
הבורגנית-ליברלית, ואליעזר שוסטק כמייצג של המגמה הפועלית-
סוציאלית.