מודעות אבל, פקודות אבל ודפי יזכור כראי לתפיסת המוות על-ידי האצ"ל - חוברת נספחים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 213/ 2

שם המחבר: רוזן עידית
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תצלומים של מודעות אבל, פקודות אבל, פקודות יום של האצ"ל
שהיוו בסיס לעבודה.