בעיית הזהות של האדם בן זמננו כפי שהיא משתקפת ביצירותיו של יצחק אורן (נדל)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 212

שם המחבר: ברץ לאה
שנה לועזית: 1996
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

מפוי עבודתו הספרותית של יצחק אורן במערכת הספרות העברית וניתוח
האידיאולוגיה שלו הנגזרת מעולמו של זאב ז'בוטינסקי והתנועה
הלאומית.