הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ארץ ישראל והציונות, מכתבים, דו"חות וחוות דעת Palestine and Zionism, Letters, Reports and Opinions

01.01.1919 - 31.12.1919

סימול התיק : כ 20 ב - 20

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/4184
דו"חות וחוות דעת של הממשל הבריטי במצרים על מצב הציונות, בארץ
ישראל, הצהרות ציוניות ויחס הבריטים כלפי הציונות; מכתב מהוועד
הפועל של ההסתדרות הציונית בלונדון לגבי עצרת מתוכננת ליום השנה
להצהרת בלפור.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח