הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, פעולות טרור של האצ"ל בארץ ישראל, התכתבות ועתונות Etzel Terrorist Actions in Palestine, Newspaper Items and Correspondence

01.01.1945 - 31.12.1945

סימול התיק : כ 20 א - 134

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/466/75998/5
דו"חות, התכתבות וגזרי עתונות על מעצרם ומשפטם של 20 צעירים
יהודים באשמת אחזקת נשק באופן בלתי ליגאלי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח