הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, גיוס יהודים לצבא הבריטי, דיונים, Recruitment of Jews into British Army, Deliberations

01.01.1941 - 31.12.1942

סימול התיק : כ 20 א - 114

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/448/76147
דיונים בבית הנבחרים הבריטי על אפשרות גיוסם של יהודים לצבא
הבריטי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח