הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, פעילות טרוריסטית של האצ"ל בארץ ישראל, דו"חות (1941), Etzel Terrorist Activities, Reports

01.01.1941 - 31.12.1941

סימול התיק : כ 20 א - 106

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

(CO 733/439/75156 (1941
דו"חות של הנציב העליון לא"י על התפתחויות פוליטיות בתחומי המנדט
הבריטי - עבה"י וארץ ישראל- ועל פעולות טרור של האצ"ל בא"י.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח