מחנות מעצר אפריקה, חומר הכנה לספר גולי קניה מהאותיות:פל'-רז'

01.05.1988 - 30.07.1994

סימול התיק : כ 15 - 8/ 7

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

שאלון אישי, תצלום ופרטים אישיים נוספים שנאספו על הגולים
לקניה לצורך הכנת הספר 'גולי קניה' ע"י עמותת גולי קניה.

מילות מפתח