מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האותיות ש'-ת'

01.11.1977 - 12.04.2005

סימול התיק : כ 15 - 7/ 20

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: שולמן נחמן, שחורי מרדכי, שטיין משה, שטינברג אברהם, שטרנברג
אברהם, שלפר יעקב, שמוקלר ברוך, שמידט שבתאי, שפיגל אליעזר,
שש צבי, תמרקין אליהו.בתיק גם כתבה על בנו של אליעזר שפיגל:
גיורא שפיגל וקטעי יומן של מרדכי שחורי על לילות הסדר באפריקה,
(מאמר בכתב עת).

מילות מפתח