מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות ר'

01.07.1963 - 29.02.1996

סימול התיק : כ 15 - 7/ 19

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: ראם מאיר, רבינוביץ גוטמן, רבינוביץ לוי יצחק, רובינשטין
דב, רודריג עזרא, רון (טוכמן) פנחס, רפפורט אליהו, רוט יוסף,
רז'בסקי מנחם, רוזנצויג דוד.

מילות מפתח