מחנות מעצר אפריקה, חומר אישי לאחר הקמת המדינה - האות ק'

01.05.1948 - 30.08.1996

סימול התיק : כ 15 - 7/ 18

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות ומאמרים על פעילותם האישית, המקצועית והציבורית
של: קלעי חנוך, קצנברג יהושע, קרן פז (קרפינקס) אברהם,קשאני
אליעזר.

מילות מפתח